dynein_linker

Hakkımızda 


Gür Biyomoleküler Mühendislik Laboratuvarı tıp, biyoloji ve mühendislik alanlarının arayüzünde bulunan problemlerin çözümünde, hesaplamalı modelleme ve istatistiksel termodinamik yöntemleri kullanımında uzmanlaşmıştır. Araştırma konularımız arasında (i) ilaç hedefi olduğu bilinen veya potansiyel ilaç hedefi olan protein sistemleri ve (ii) günlük hayatta karşılaştığımız makro ölçekli makinalarla karşılaştırılabilir ileri seviye fonksiyonel mekanizmalara sahip proteinler yer almaktadır. Labımız Atomik çözünürlükte moleküler dinamik (MD) simülasyonları gerçekleştirerek, proteinlerin işlevsel mekanizmalarını atom seviyede açıklamakta, hastalıklarla ilişkilendirilmiş mutasyonların protein yapı, dinamik ve işlevlerine etkilerini ortaya koymakta ve proteinlerin işlevini inhibe etmek/düzenlemek amacıyla yeni terapötik stratejileri keşfedip test etmektedir. Laboratuvarımız, protein mühendisliği uygulayarak motor proteinlerin mekanizmalarını ve nanokorların bağlanma mekanizmalarında değişiklikler gerçekleştirmekte ve böylelikle nanoteknoloji ve tıbbi uygulamalarda motor proteinlerin ve nanokorların potansiyel kullanımları için yeni yollar açılmasına yardımcı olmaktadır. Güncel çalışmalarımız; Behçet hastalığı için HLA-B51'i potansiyel ilaç hedefi olarak inceleyip HLA-B51'i hedefleyen Hücre Penetran Peptit bazlı yeni ilaçlar tasarlanması, kolon ve meme kanseri hastalarında gözlemlenen mutasyonların CHK2 ve Mutsα proteinlerinin işlevi üzerindeki etkilerini araştırıp kanserde erken teşhiste bu mutasyonların kanserle ilişkisinin belirlenmesine katkıda bulunması, SARS-CoV-2 varyasyonlarının nanokor etkinliği üzerindeki etkisinin analiz edilmesi ve varyant SARS-CoV-2 Spike proteinlerini hedefleyen yeni nanokorlar tasarlanması, motor proteinleri olarak bilinen nano ölçekli biyolojik motorların işlevsel mekanizmalarının modellenmesi ve bu motorların mikrotübül ilişkili proteinler tarafından nasıl düzenlendiğinin ortaya konulması ve dinein motor proteini kullanılarak biyolojik nanoyürüyücü  makinaların tasarlanması konularını kapsamaktadır.

Haberler ve Duyurular


Doç. Dr. Mert Gür "Computational and Structural Biotechnology Journal" dergisinin editor kuruluna katıldı.

Doç. Dr. Mert Gür’e İTÜ Akademik Performans Ödülü!

Eserimiz Nature Chemical Biology dergisinin 2024 Nisan sayısının kapağında yer aldı.

Makalemiz Structure dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Mert Gür’e ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar (ODTÜ Parlar Vakfı) Araştırma Teşvik Ödülü!

Doç. Dr. Mert Gür’e TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü!

Derleme makalemiz WIREs Computational Molecular Science (IF: 11.5) dergisinde yayımlandı.

Son çalışmamız bioRxiv'de

Makalemiz Journal of Molecular Graphics and Modelling dergisinde yayımlandı.

Makalemiz Journal of Chemical Information and Modeling dergisinde yayımlandı.

TÜBİTAK ile ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation-NSF) arasındaki iş birliği çerçevesinde düzenlenmiş olan 2501- ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı’na yapılan proje önerimiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Avrupa İleri Hesaplama Ortaklığı'na (PRACE) yapılan proje önerimiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Haberlerin & Duyuruların Tümünü Görüntüle