dynein_linker

Hakkımızda 


Gür Biyomoleküler Mühendislik Laboratuvarı tıp, biyoloji ve mühendislik alanlarının arayüzünde bulunan problemlerin çözümünde, hesaplamalı modelleme ve istatistiksel termodinamik yöntemleri kullanımında uzmanlaşmıştır. Araştırma konularımız arasında (i) ilaç hedefi olduğu bilinen veya potansiyel ilaç hedefi olan protein sistemleri ve (ii) günlük hayatta karşılaştığımız makro ölçekli makinalarla karşılaştırılabilir ileri seviye fonksiyonel mekanizmalara sahip proteinler yer almaktadır. Labımız Atomik çözünürlükte moleküler dinamik (MD) simülasyonları gerçekleştirerek, proteinlerin işlevsel mekanizmalarını atom seviyede açıklamakta, hastalıklarla ilişkilendirilmiş mutasyonların protein yapı, dinamik ve işlevlerine etkilerini ortaya koymakta ve proteinlerin işlevini inhibe etmek/düzenlemek amacıyla yeni terapötik stratejileri keşfedip test etmektedir. Laboratuvarımız, protein mühendisliği uygulayarak motor proteinlerin mekanizmalarını ve nanokorların bağlanma mekanizmalarında değişiklikler gerçekleştirmekte ve böylelikle nanoteknoloji ve tıbbi uygulamalarda motor proteinlerin ve nanokorların potansiyel kullanımları için yeni yollar açılmasına yardımcı olmaktadır. Güncel çalışmalarımız; Behçet hastalığı için HLA-B51'i potansiyel ilaç hedefi olarak inceleyip HLA-B51'i hedefleyen Hücre Penetran Peptit bazlı yeni ilaçlar tasarlanması, kolon ve meme kanseri hastalarında gözlemlenen mutasyonların CHK2 ve Mutsα proteinlerinin işlevi üzerindeki etkilerini araştırıp kanserde erken teşhiste bu mutasyonların kanserle ilişkisinin belirlenmesine katkıda bulunması, SARS-CoV-2 varyasyonlarının nanokor etkinliği üzerindeki etkisinin analiz edilmesi ve varyant SARS-CoV-2 Spike proteinlerini hedefleyen yeni nanokorlar tasarlanması, motor proteinleri olarak bilinen nano ölçekli biyolojik motorların işlevsel mekanizmalarının modellenmesi ve bu motorların mikrotübül ilişkili proteinler tarafından nasıl düzenlendiğinin ortaya konulması ve dinein motor proteini kullanılarak biyolojik nanoyürüyücü  makinaların tasarlanması konularını kapsamaktadır.

Haberler ve Duyurular


TÜBİTAK ile ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation-NSF) arasındaki iş birliği çerçevesinde düzenlenmiş olan 2501- ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı’na yapılan proje önerimiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Avrupa İleri Hesaplama Ortaklığı'na (PRACE) yapılan proje önerimiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Mert Gür, TÜBİTAK Ulusal Lider Araştırmacı Programı Desteğini almaya hak kazandı.

Mert Gür’e Bilim Akademisinden Genç Bilim İnsanları Ödülü!

Makalemiz Science dergisinde yayımlandı.

ABD’deki COVID-19 Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu’na yapılan proje önerimiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

PRACE Distributed European Computing Initiative (DECI)-17 programına yapılan proje önerimiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Omikron varyantı konusundaki çalışmamız bioRxiv'de

Makalemiz Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi'nde yayımlanmak üzere kabul edildi.

Makalemiz Journal of Chemical Information and Modeling dergisinde yayınlandı.

Makalemiz The Journal of Physical Chemistry B'de yayımlanmak üzere kabul edildi

ABD’deki COVID-19 Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu’na yapılan diğer bir proje önerimiz daha desteklenmeye hak kazanmıştır.

Haberlerin & Duyuruların Tümünü Görüntüle